Vorige week is bekend geworden dat een Indonesische relatie van ConsultFinance A.K.Jonker BV i.c. een Heritage Foundation erin is geslaagd bij Indonesische Staatsbank een krediet-faciliteit voor samenwerking met Nederland op gebied van de ontwikkeling van de vliegtuigbouw open te stellen. Het gaat om een ruime investeringsfaciliteit van tenminste € 2,5 mrd incl. voorziening voor de aankoop van de vliegtuigen.

Dit zou niet alleen voor Nederland, maar ook voor Indonesië tot het (weer) ontwerpen en bouwen van Fokker-vliegtuigen kunnen leiden. Zoals bekend heeft Indonesië al langere tijd plannen voor het vestigen van een eigen vliegtuig-bouw industrie, i.c. ten behoeve van de ontwikkeling van middelgrote vliegtuigen. Wijlen President Habibie heeft hiertoe in eerder stadium al initiatieven genomen.

Samen met cliënt-Fokker en ConsultFinance A.K. Jonker BV worden nu door de Foundation en een Nederlandse bank ter voorbereiding van een investeringsovereenkomst de nadere details incl. due diligence uitgewerkt.

CF/AKJ, 13 december 2019 info@consultfinance.nl